Komunikaty

Miesiąc na zgłaszanie kandydatów

Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa IV kadencji, na lata 2024-2026. Propozycje mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na zgłaszanie swoich kandydatów podmioty z trzeciego sektora mają czas do 31 grudnia br. Po dwóch kandydatów wskażą również Rada Miejska i burmistrz.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa IV kadencji”:
1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM w Szprotawie (ratusz, parter) lub
2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
 
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2023 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Uchwała, wraz załącznikami, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Szprotawie oraz na stronie www.szprotawa.pl. Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki UM w Szprotawie, tel. 68 3760772.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON