Komunikaty

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Publikujemy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora ”.
czytaj dalej

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

We wtore, 4 czerwca br., w Szprotawie przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 22 do 28 kwietnia 2024 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Szprotawy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2024 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z TRZECIM SEKTOREM

Burmistrz Szprotawy ogłasza adresowaną do organizacji pozarządowych konsultację projektu uchwały zmieniającego Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 15 do 21 kwietnia 2024 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych informuje o wynikach Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AKR) przeprowadzonego w styczniu br. 
czytaj dalej

DOTACJE PRZYZNANE

Publikujemy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
czytaj dalej

Martwe karpie i brudna woda. Dlaczego utylizacja leków przeterminowanych jest tak ważna?

Wielu z nas ma w domu leki, które już dawno straciły swoją ważność, ale często nie wiemy, co z nimi zrobić. Prawidłowa utylizacja leków przeterminowanych jest istotna zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy. W tym artykule dowiemy się, dlaczego nie powinniśmy wyrzucać leków do kosza, wylewać do zlewu ani spuszczać w toalecie, a także jak postępować z przeterminowanymi lekami w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 59

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON