Komunikaty

Informacja o polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego „Bóbr” w Małomicach, Zarząd Koła Łowieckiego „Darz - Bór” w Przemkowie oraz Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół” w Kożuchowie informują o planowanych terminach polowań zbiorowych.
czytaj dalej

Poradnia Diabetologiczna przeniesiona z Żagania do Szprotawy

Informujemy, że wraz z początkiem listopada Poradnia Diabetologiczna została przeniesiona z Żagania do Nowego Szpitala w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 6 do 12 listopada 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Konsultacje uchwały z sektorem NGO

Burmistrz szprotawy ogłasza konsultacje  społecznych z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
czytaj dalej

Konsultacje Programu Współpracy z NGO

Burmistrz Szprotawy ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 rok.
czytaj dalej

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Burmistrz Szprotawy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2024 rok.
czytaj dalej

WOJSKO INFORMUJE

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 30 października do 5 listopada 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA NGO

Burmistrz Szprotawyna na podstawie Uchwały Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 16 do 22 października 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 9 do 15 października 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 54

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON