Komunikaty

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
czytaj dalej

Sanepid informuje

PSSE w Żaganiu informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać: online poprzez formularz  na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.
czytaj dalej

Sprzedaż fotoradaru

Burmistrz Szprotawy ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, które stanowią własność Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

Konsultacje PGN

Burmistrz Szprotawy, zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa do roku 2027.
Konsultacje potrwają od 23.12.2020 r. do 22.01.2021 r.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 14 do 20 grudnia 2020 r., na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
czytaj dalej

„Moje życie – mój wybór” - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

2 grudnia 2020 r. w szprotawkim ratuszu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Szprotawa pod hasłem „Moje życie  - mój wybór”. Celem konkursu było prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i dopalaczy oraz ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży.
czytaj dalej

Domowa Opieka Medyczna

W związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) wdrażany jest program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

30 listopada 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

Mamy zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia OOŚ

W listopadzie br. organy opiniujące projekt Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

30 listopada 2020 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
 
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON