Komunikaty

Informacja o wynikach konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050/19/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szprotawa, nie zgłosił się żaden kandydat, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.
 
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 27 lutego do 5 marca 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

WOJSKO INFORMUJE

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 20 do 26 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 13 do 19 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

OTWARTY KONKURS OFERT

10 lutego 2023 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2023 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 6 do 12 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 lutego 2023 r.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 30 stycznia do 5 lutego 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym.
czytaj dalej

Ptasia grypa w województwie lubuskim! Należy zachować ostrożność

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu zawiadamia o wystąpieniu na terenie województwa lubuskiego pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym kurę nioskę.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 50

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON