Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o przyznaniu dotacji w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Klub Sportowy SPROTAVIA w Szprotawie.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 11 do 17 grudnia 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o realizacji oferty w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Klub Sportowy SPROTAVIA w Szprotawie.
czytaj dalej

Komunikat

Zgłoszenie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 216.
czytaj dalej

Miesiąc na zgłaszanie kandydatów

Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa IV kadencji, na lata 2024-2026. Propozycje mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na zgłaszanie swoich kandydatów podmioty z trzeciego sektora mają czas do 31 grudnia br. Po dwóch kandydatów wskażą również Rada Miejska i burmistrz.
czytaj dalej

Konsultacje w sprawie zmiany granic gminy Szprotawa

Burmistrz Szprotawy ogłasza konsultacje z mieszkańcami gminy Szprotawa, mające na celu uzyskanie opinii na temat zmiany granic gminy Szprotawa, polegającej na włączeniu do terytorium gminy Szprotawa części obszaru gminy Małomice tj. nieruchomości położonej obrębie Śliwnik, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 272/3 o pow. 0.1163 ha.
czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie z mieszkańcami Gminy Szprotawa w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2024 rok.
czytaj dalej

Komunikat

Informacja o polowaniach zbiorowych Kola Łowieckiego Daniel Szprotawa.
czytaj dalej

Wyniki Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AKR)

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami badań przesłanymi przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Szprotawy ogłasza konkurs w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 57

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON