Komunikaty

Dyżur dla mieszkańców

W związku z wyjazdem Burmistrza w delegację, 28 czerwca br.,od 13:30 do 14:30, w pokoju nr 3a
dyżur dla mieszkańców pełnić będzie zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Piotr Wciórka.

Otwarty konkurs ofert

Z dniem 25 czerwca 2019 r. Burmistrz Szprotawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn. „Organizacja obchodów Gminnego Tygodnia Seniora”.
czytaj dalej

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, że w roku 2019 we wszystkich gospodarstwach utrzymujących bydło na terenie powiatu żagańskiego, zostaną przeprowadzone obowiązkowe, monitoringowe badania kontrolne w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła oraz gruźlicy bydła.
czytaj dalej

DYŻURY TERAPEUTY W DZIEDZINIE UZALEŻNIEŃ

Dyżury terapeuty, Pana Krzysztofa Dziadkiewicza w dziedzinie uzależnień,
pełnione są w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Krasińskiego 23
w Szprotawie (III piętro), tel.512 822 607.
 
czytaj dalej

Sprzedaż samochodów gminnych

Burmistrz Szprotawy ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Gminy Szprotawa.
czytaj dalej

Program Czyste Powietrze – spotkanie w Szprotawie

9 lipca br., o godz. 17.00, w Sali Kameralnej nr 111 Szprotawskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego udzielana będzie bezpłatna pomoc w sprawie uzyskania dofinansowania na wymianę ogrzewania i termomodernizację.
czytaj dalej

Wojsko Informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 17 do 23 czerwca 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
czytaj dalej

Komunikat

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 368/1 obręb Wiechlice”, na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANMET” Andrzej Adamcio, ul. Koszarowa 6/18, 67 – 300 Szprotawa, został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne "Fundusze dla organizacji pozarządowych na projekty na rzecz seniorów" – Zielona Góra, 18.06.2019 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Wojsko Informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 13 do 16 czerwca 2019 r. na terenie OSPWL Żagań będą odbywać się strzelania z użyciem amunicji bojowej według podanego harmonogramu.
czytaj dalej

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON