Komunikaty

OTWARTY KONKURS OFERT

15 stycznia 2024 r.  Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
czytaj dalej

MIESIĄC NA ZGŁASZANIE KANDYDATÓW - II NABÓR NA CZŁONKÓW RDPP

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa IV kadencji, na lata 2024-2026. Propozycje mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
czytaj dalej

Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy na podstawie Uchwały Nr LXV/529/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
czytaj dalej

NABÓR NA ZIMOWISKO 2024

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko 2024.
 
 
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o przyznaniu dotacji w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Klub Sportowy SPROTAVIA w Szprotawie.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 11 do 17 grudnia 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o realizacji oferty w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Klub Sportowy SPROTAVIA w Szprotawie.
czytaj dalej

Komunikat

Zgłoszenie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 216.
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 59

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON