Komunikaty

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Szprotawy ogłasza konkurs w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z NGO

Burmistrz Szprotawy informuje o wynikach konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku oraz w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
czytaj dalej

Zgłoszenie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 216

Na podstawie art. 42ab ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) Nadleśnictwo Szprotawa informuje, że w dniu 28.11.2023 r., od godz. 07:30, na terenie obwodu łowieckiego nr 216 odbędzie się polowanie zbiorowe na zwierzynę łowną. Obszar planowanych pędzeń: leśnictwa Krzywczyce, Leszno Górne, Śliwnik, Stara Kopernia.
czytaj dalej

14. edycja Dnia Otwartego Notariatu

W sobotę 18 listopada 2023 r., odbędzie się 14. edycja akcji edukacyjnej notariatu pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach”. W tym roku Dzień Otwarty Notariatu ma na celu promowanie notariatu i czynności notarialnych.
czytaj dalej

Informacja o polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego „Bóbr” w Małomicach, Zarząd Koła Łowieckiego „Darz - Bór” w Przemkowie oraz Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół” w Kożuchowie informują o planowanych terminach polowań zbiorowych.
czytaj dalej

Poradnia Diabetologiczna przeniesiona z Żagania do Szprotawy

Informujemy, że wraz z początkiem listopada Poradnia Diabetologiczna została przeniesiona z Żagania do Nowego Szpitala w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej 1.
czytaj dalej

Wojsko informuje

Komendant Jednostki Wojskowej informuje, że od 6 do 12 listopada 2023 r., na terenie OSPWL Żagań strzelania z użyciem amunicji bojowej będą realizowane według harmonogramu.
czytaj dalej

Konsultacje uchwały z sektorem NGO

Burmistrz szprotawy ogłasza konsultacje  społecznych z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
czytaj dalej

Konsultacje Programu Współpracy z NGO

Burmistrz Szprotawy ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 rok.
czytaj dalej

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Burmistrz Szprotawy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2024 rok.
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 58

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON