Aktualności

Umowa o dofinansowanie ze zmianami

22 lutego 2021 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Zmiany dotyczą m.in. zakresu promocji projektu.
 
Termomodernizacja budynku Przedszkola przy Rolnej wykonana została zgodnie z harmonogramem prac. W wyniku realizacji zadania zmniejszy się wielkość energii wykorzystywanej do ogrzewania budynku, obniżeniu ulegnie również poziom szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
 
Wprowadzone aneksem nr 3 zmiany polegają na dostosowaniu do stanu faktycznego zapisów w dokumentacji aplikacyjnej. Wykreślono wpis dotyczący promocji projektu w Biuletynie Urzędu Miejskiego w Szprotawie z powodu ograniczeń kadrowo-finansowych związanych z pandemią koronowirusa. Korekcie uległa również nazwa dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wskaźników - dawniej „Certyfikat energetyczny”, teraz „Charakterystyka energetyczna budynku”.  Jest to zmiana o charakterze porządkowym, której celem jest nadanie prawidłowej nazwy dokumentowi stanowiącemu podstawę weryfikacji wskaźników produktu i rezultatu.
 
Inwestycja, zrealizowana przez firmę ZISICO Sp. z o.o. ze Szprotawy, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.512.573,44 zł brutto, dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO-Lubuskie 2020 – 1.149.990,28 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 178.963,84 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON