Informacja o projekcie Zdalna Szkoła +

Informacje o projekcie

                            
 
Nazwa projektu grantowego:
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
 
Cel główny projektu:
Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom szkół podstawowych w Gminie Szprotawa, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Krótki opis projektu:
Projekt będzie polegał na zakupie  29 szt. laptopów wraz z oprogramowaniami, myszkami i torbami. Jednocześnie każdy sprzęt zostanie ubezpieczony.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 9241000696 zawartej w dniu 22.06.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szprotawa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 
Całkowita wartość projektu: 94.986,00 zł brutto
Dofinansowanie: 94.986,00 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 0,00 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: lipiec 2020 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 
Wskaźniki produktu:
 • liczba zakupionych laptopów – 29 szt.
 • liczba zakupionych pakietów Microsoft Office Standard – 29 szt.
 • liczba ubezpieczonych laptopów – 29 szt.
 • liczba zakupionych myszek – 29 szt.
 • liczba zakupionych torb – 29 szt.
Wskaźniki rezultatu:
 • liczba wspartych szkół – 7 szt.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON