Aktualności

Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej

Pod koniec grudnia ubiegłego roku burmistrz Mirosław Gąsik zwrócił się do Wojewody Lubuskiego z prośbą o wprowadzenie zmian w umowie nr 6/20/74/2019 z 21.10.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i  Nr 005935F w Wiechlicach”. Wnioskowane poprawki  dotyczą wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych.
 
Konieczność wydłużenia czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji projektowej dla II etapu zadania obejmującego rozbudowę ulic Brzozowej i Klonowej w Wiechlicach wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 
Główne powody powstałych opóźnień wynikają z braku zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych znajdujących się w zasobach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Żaganiu, które są podstawą do uzgodnienia projektu przebudowy dróg z zarządcami sieci takimi jak: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Nowej Soli oraz Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
Wykonawca w okresie lipiec – sierpień ubr. wystąpił do zarządców sieci z wnioskami o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych, które ze względu na nieaktualne dokumenty zostały rozpatrzone odmownie.  Przeprowadzona analiza wykazała, że osiedle „Lotnisko” w Wiechlicach objęte inwestycją należy do terenów niezinwentaryzowanych, przejętych przez Gminę Szprotawa po Jednostkach Armii Radzieckiej. Proces aktualizacji map wymagał geodezyjnego zinwentaryzowania obszaru, a następnie uzupełnienia  o brakujące elementy sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej.  
 
Aktualnie, na bazie uzupełnionych dokumentów, Wykonawca ponownie wystąpił z wnioskami do zarządców sieci  o wydanie niezbędnych uzgodnień.
 
Powstałe opóźnienia wymuszają zmianę zakończania prac projektowych z 31.12.2021 r. na  31.05.2022 r. , co jednocześnie skutkuje przesunięciem okresu realizacji prac budowlanych na czerwiec 2022 r.  – maj 2023 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON