Aktualności

UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ZMIANAMI

Gmina Szprotawa podpisała aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowy dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”.
 
 
Aneks dotyczy przedłużenia terminu zakończenia zadania z grudnia 2022 r. do maja 2023 r. i wynika z konieczności wydłużenia czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji projektowej dla II etapu zadania, obejmującego rozbudowę ulic Brzozowej i Klonowej w Wiechlicach. Tym samym przesunięciu uległ również termin przeprowadzenia robót budowlanych dla II etapu inwestycji, które potrwają od czerwca 2022 r. do maja 2023 r.
 
Przypomnijmy, iż przyczyną powstałych opóźnień był brak zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych znajdujących się w zasobach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Żaganiu, które stanowiły podstawę do uzgodnienia projektu przebudowy dróg z zarządcami sieci.
 
Wykonawca w okresie lipiec – sierpień ub. r. wystąpił do zarządców sieci z wnioskami o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych, które ze względu na nieaktualne dokumenty zostały rozpatrzone odmownie. Proces aktualizacji map wymagał geodezyjnego zinwentaryzowania obszaru, a następnie uzupełnienia  o brakujące elementy sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej. Aktualnie, na bazie uzupełnionych dokumentów, Wykonawca ponownie wystąpił z wnioskami do zarządców sieci o wydanie niezbędnych uzgodnień.
 
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.639.764,00 zł. Całkowita wartość projektu (etap I i II) to 9.408.931,00 zł brutto (w tym 9.387.529,00 zł kosztów kwalifikowanych).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON