Kalendarium

18 kwietnia 1956: W Neustadt umiera Felix Matuszkiewicz, szprotawski historyk i założyciel muzeum

Aktualności

Zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym zadania

25 maja br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do Umowy IŚ.272.18.2020 z dnia 31.08.2020 r. Zmiany dotyczą zakresu rzeczowego zadania i wynagrodzenia wykonawcy przy realizacji projektu rozbudowy ulicy Bronka Kozaka i części ulicy Basztowej.
 
 
Dobiega końca zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, za które odpowiada spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, będących konsekwencją nakazów wydanych w drodze decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podpisany został aneks do umowy zmieniający zakres i wartość umowy.
 
Rozszerzony zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie badań archeologicznych, zmianę konstrukcji jezdni w celu ograniczenia ingerencji w materię zabytkową, czy dostosowanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego do zabytkowego charakteru obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Wykonane prace dodatkowe były niezbędne dla prawidłowej realizacji podstawowego zakresu robót, które podniosły również walory estetyczne całości inwestycji.
 
Finalna kwota brutto przedsięwzięcia wynosi 3.584.665,26 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON