Kalendarium

19 czerwca 1672: Wielki pożar Szprotawy

Aktualności

PODPISANY ANEKS NR 4 DO UMOWY Z WYKONAWCĄ

30 grudnia 2022 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 4 do Umowy ZP.272.15.2021 z dnia 20.04.2021 r. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych ze względu na rozszerzenie zakresu robót na podstawie wytycznych LWKZ.
 
W toku realizacji prac projektowych dotyczących rozbudowy skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1. Armii oraz rozbudowy skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki i Młynarskiej wystąpiły utrudnienia uniemożliwiające zakończenie zadania w terminie.
 
Zgodnie z nowym harmonogramem opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu potrwa do 15.05.2023 r.  Natomiast wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa zakończy się 31 grudnia 2023 r.
 
Wydłużone terminy wynikają z wytycznych Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie:
  • zmiany w projekcie zagospodarowania terenu w obrębie pozostałości cmentarza św. Jerzego oraz zabytkowego mostu i fundamentów kamienic,
  • rozszerzenia zakresu robót o rozbiórkę części zabytkowego podziemnego mostu.
 
Ponadto, w projekcie wprowadzone zostaną zmiany związane z uniknięciem wycinki drzew oraz koniecznością przebudowy kanalizacji teletechnicznej, która pierwotnie nie została wykazana w PFU.
 
Za realizację zadania odpowiada Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON