Aktualności

Podpisanie umów na dostawy wozów strażackich

15 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowy na dostawy samochodów strażackich w ramach 15-milionowego partnerskiego projektu wsparcia służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie lubuskich gmin. 
 
Pierwsze zadanie, w ramach podpisanej z firmą Moto-Truck Sp. z o.o. z Kielc umowy nr ZP.272.39.2021, obejmuje zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 1.800.720 zł brutto. Planowany termin dostawy to 31 marca 2022 roku. Samochody zostaną przekazane OSP Długie i OSP Siecieborzyce.
 
Druga umowa Nr ZP.272.38.2021, zawarta ze spółką Frank Cars z Częstochowy, opiewająca na kwotę 679.944,00 zł brutto, to zakup dla OSP Dzikowice i OSP Witków 2 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem.
 
– Sprzęt o wartości 3,2 miliona złotych poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe naszej gminy – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. - Aż 2,7 mln zł to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oprócz samochodów, do gminnych jednostek OSP trafią 2 pilarki ratownicze, sprzęt i wyposażenie przeciwpowodziowe oraz dron z kamerą termowizyjną. Dodatkowo gmina objęta zostanie Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej ratować zdrowie i życie naszych mieszkańców w razie wypadków czy klęsk żywiołowych – dodaje burmistrz.
 
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy Gminą Bytom Odrzański (Liderem projektu) a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON