Aktualności

PODAJ ŁAPĘ!

Trwa realizacja wielkiego projektu likwidacji szeroko pojętych barier w dwóch gminnych placówkach oświatowych. Równolegle do twardych działań infrastrukturach prowadzone są miękkie działania edukacyjno- społeczne, które mają wesprzeć rozwój dziecka. W Szkole Podstawowej w Długiem odbyły się już pierwsze zajęcia dogoterapii.
 
- Uśmiechnięte buzie dzieci są najlepszym dowodem, że realizowany w gminie projekt to przysłowiowy strzał w dziesiątkę! – z radością opowiada o kolejnych etapach przedsięwzięcia burmistrz Mirosław Gąsik. – Modernizacja infrastruktury szkół pod kątem likwidacji barier to pierwsza część projektu. Druga obejmuje działania nastawione na wszechstronny rozwój dziecka. W tym obszarze zaplanowane zostały turnusy rehabilitacyjne dla uczniów, zajęcia dogoterapii i hipoterapii, zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia o charakterze naukowym i dydaktyczno– wyrównawczym. 
 
Ruszyliśmy właśnie z zajęciami dogoterapii. Jako pierwsi, z dobroczynnego oddziaływania specjalnie wyszkolonych psów- terapeutów mogli skorzystać uczniowie w Długiem. Wkrótce tego typu zajęcia prowadzone będę również w szprotawskiej Jedynce. Ćwiczenia i zabawy z udziałem psów to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim wspieranie rozwoju sfery umysłowej dziecka. Wpływają one na zwiększenie koncentracji uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku czy węchu. Kontakt z psem wyzwala w dzieciach spontaniczną aktywność, pozwala przełamywać bariery i zahamowania. 
 
Przypomnę jeszcze, że najważniejszym działaniem twardym będzie montaż w SP1 windy obsługującej czterokondygnacyjnej budynek, dzięki czemu szkoła ta będzie pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami! 
 
Do projektu wytypowane zostały placówki – SP 1 w Szprotawie oraz SP w Długiem – na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego nieodpłatnie przez Politechnikę Gdańską.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON