Aktualności

Przecieramy szlaki. Edukacja bez barier dla wszystkich

Szkoły podstawowe nr 1 w Szprotawie oraz Długiem realizują projekt poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania opiewające na kwotę 1,6 mln zł, dofinansowane są z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu wynosi 1,3 mln zł!
- Dwie gminne szkoły uczestniczą w pilotażowym projekcie, dzięki któremu wdrożone zostaną  tam  rozwiązania wynikające z potrzeb rosnącej liczby dzieci z dysfunkcjami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na myśli niepełnosprawność  ruchową, psychiczną, wrodzoną, nabytą, widoczną i niewidoczną, czy w końcu niepełnosprawność sprzężoną. Godnym uznania jest fakt, że coraz więcej ogólnopolskich programów nastawionych jest na wsparcie finansowe realnej walki z barierami i ograniczeniami, które utrudniają swobodną aktywność osób niepełnosprawnych.
 
Dlatego, jak tylko dowiedzieliśmy się o możliwości udziału w programie złożyliśmy wniosek o wsparcie, o które walczyło 80 gmin z całej Polski. Wzorowo przygotowana dokumentacja pozwoliła na uplasowanie się Szprotawy wśród 12 jednostek, które otrzymały dofinansowanie.
 
Realizacja projektu w dwóch szkołach, które wytypowane zostały na podstawie niezależnego i nieodpłatnego audytu przeprowadzonego przez Politechnikę Gdańską, pozwoli na opracowanie i wdrożenie standardów w obszarach dostępności architektonicznej, edukacyjnej i społecznej, a  także w zakresie organizacji szkoły. Pozyskaną wiedzę z pewnością wykorzystamy przy organizacji pracy i nauczania w pozostałych gminnych placówkach.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON