Aktualności

Dostępne Szkoły w Szprotawie

W szprotawskiej Jedynce i szkole w Długiem realizowany jest projekt, dzięki któremu uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą w indywidualnym tempie rozwijać własne zdolności,  zainteresowania i talenty. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
- Oprócz prac typowo infrastrukturalnych polegających na  poprawie dostępności architektonicznej czy wyposażeniu placówek szkolnych w sprzęt lub rozwiązania techniczne, prowadzimy również działania, które mają zagwarantować optymalny poziom edukacji i faktyczne włączenie dziecka ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Dlatego projekt, na który otrzymaliśmy 1,3 miliona złotych dofinansowania, przy wkładzie własnym niespełna 286 tys. zł, w dużej mierze opiera się na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na objęciu uczniów fachowym wsparciem w postaci np. zajęć dogoterapii, warsztatów z technik uczenia się, czy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Zaplanowane zostały również działania podnoszące umiejętności i kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
OBSZAR EDUKACYJNO- SPOŁECZNY
Działania podejmowane w tym obszarze maja na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie nauki, opieki i wychowania.
 
W ramach działań miękkich w SP1 w Szprotawie prowadzone były pozaplanowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności, warsztaty z technik uczenia się oraz zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla całych zespołów klasowych. Ponadto, prowadzone były zajęcia z zakresu pedagogiki specjalne i współorganizujących kształcenie. Odbywały się również treningi umiejętności  społecznych. Prowadzone były również zajęcia z języka polskiego  i historii dla uczniów powracających z zagranicy.
 
Opracowany i wdrożony do realizacji został Program Wychowawczo- Profilaktyczny na rok szkolny 2021-2022. W modyfikacji programu wzięli udział nauczyciele, uczniowie i rodzice. W porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim opracowany został również harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 
Prowadzone w Szkole Podstawowej w Długiem działania miękkie to organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych rozwijających umiejętność uczenia się, a także dodatkowych zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności. W trakcie projektowania  są działania w zakresie wyznaczenia przestrzeni ciszy oraz strefy i miejsca do indywidualnej aktywności uczniów.
 
OBSZAR ORGANIZACYJNY
Celem działań podejmowanych w tym obszarze jest usprawnienie procesu zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami.
 
Zarówno w Jedynce jak i w placówce w Długiem prowadzone były zajęcia w zakresie tematycznym pedagoga szkolnego. Ponadto w Długiem zatrudniony został psycholog szkolny. W obu szkołach opracowane zostały procedury monitorowania potrzeb i informowania o dowozach na wypadek pojawienia się uczniów niepełnosprawnych wymagających tego typu transportu.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON