Aktualności

HIPOTERAPIA DLA UCZNIÓW Z DŁUGIEGO

Uczniowie klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej w Długiem mają okazję uczestniczyć w zajęciach hipoterapii, realizowanych w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Warsztaty prowadzi Stadnina Zamkowa w Szprotawie.
Trwa realizacja projektu „Dostępnej Szkoły” w obszarze działań edukacyjnych i społecznych, polegających m.in. na podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych, a przede wszystkim na fachowym wsparciu uczniów w postaci rozlicznych zajęć rozwojowych. Do nich właśnie należą warsztaty hipoterapii, w których uczestniczą aktualnie uczniowie uczęszczający do szkoły w Długiem.
 
Hipoterapia skierowana jest do dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Jej celem jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dzięki hipoterapii uczniowie pokonują lęki, wyrażają swoje emocje i komunikują się ze światem. Specjaliści zgodnie podkreślają, że zarówno dogoterapia, jak i hipoterapia zasługują na miano wyjątkowo skutecznych i wszechstronnych form terapii. Obecność konia – terapeuty sprawia, że dzieci są szczęśliwe, radosne i chętne do nawiązywania kontaktów społecznych.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON