Aktualności

Umowa na realizację projektu „Dostępna Szkoła” została aneksowana

22 lipca br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do umowy powierzenia grantu na realizację działań inwestycyjnych w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Główne zmiany w umowie dotyczą przesunięcia terminu zakończenia zadania z 01.06.2023 r. na 15.07.2023 r.
 
Przypomnijmy, do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji, na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków.
 
Najważniejsze twarde zadania projektu, które zostały już zrealizowane, związane są z likwidacją barier architektonicznych. Wybudowane zostały parkingi, wymieniono nawierzchnię placów, poszerzono wejścia do gabinetów specjalistycznych i zlikwidowano progi, dostosowano stołówki szkolne, czy zmodernizowano sanitariaty.
W SP1, już wkrótce, zamontowana zostanie winda obsługująca czterokondygnacyjnej budynek, dzięki czemu szkoła ta będzie pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
Przedsięwzięcie w dużej mierze opiera się również na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON