Aktualności

NAUCZYCIELE PODNOSZĄ SWOJE KOMPETENCJE

Kadra pedagogiczna gminnych placówek oświatowych biorących udział w projekcie „Dostępna szkoła” podnosi swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania szkół zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.
 
Projekt reazlizują dwie gminne placówki - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem - wytypowane na podstawie niezależnego i nieodpłatnego audytu przeprowadzonego przez Politechnikę Gdańską. Od czerwca 2021 roku wdrażane są tam rozwiązania wynikające z potrzeb rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
W Szkole Podstawowej w Długiem, od 28.12.2021 r. do 10.06.2022 r., w szkoleniach uczestniczyło 11 nauczycieli. Szkolenia w ramach obszaru organizacyjnego, dotyczyły standardów:
  • 1.4.12 - STANDARD PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KADRY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI I EDUKACJI DLA WSZYSTKICH;
  • 1.4.14 - STANDARD PODNOSZENIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI KADRY.
Z kolei w szprotawskiej Jedynce ze szkoleń skorzystało 30 nauczycieli, w okresie od 04.11.2021 r. do 08.06.2022 r. Szkolenia w ramach obszaru organizacyjnego, dotyczyły standardów:
  • 1.4.12 - STANDARD PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KADRY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI I EDUKACJI DLA WSZYSTKICH;
  • 1.4.14 - STANDARD PODNOSZENIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI KADRY.
Natomiast szkolenia w ramach obszaru technicznego dotyczyły standardu 1.2.7 - STANDARD DOSTĘPNOŚCI GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH.
 
 
Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz działających w niej procedur.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON