Aktualności

WARSZTATY DLA RODZICÓW W DOSTĘPNEJ SZKOLE

24 stycznia br., w Szkole Podstawowej w Długiem zorganizowane zostały warsztaty dla rodziców klas I-III na temat pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie przeprowadzone przez pedagoga oraz psychologa szkolnego jest częścią unijnego projektu Dostępnej Szkoły.
 
Podczas spotkania przedstawione zostały rodzicom sposoby, jak w domu można pomóc dziecku, które boryka się z trudnościami edukacyjnymi oraz wesprzeć jego rozwój. 
 
Uwrażliwiono rodziców na konieczność zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa m. in. przez wspólne układanie planu dnia, wyznaczenie czasu na naukę oraz relaks i zabawę. Podkreślono jak ważne jest, aby w codziennych czynnościach dziecko wspierać, a nie wyręczać. Następnie nie przeceniać znaczenia ocen, motywować do nauki, ograniczyć podczas nauki wszelkie bodźce działające rozpraszająco. Ważne jest, aby postępy dziecka były wzmacniane pozytywnie.
 
Ponadto, poruszono niezwykle ważny temat korzystania przez dzieci z urządzeń elektronicznych oraz Internetu w domu. Przedstawiono najważniejsze wytyczne dotyczące tworzenia domowych zasad odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych. Omówiono wpływ ekranów na mózg dziecka oraz objawy uzależnienia od gier i internetu. Przedstawiono również korzyści ze swobodnej zabawy z dziećmi oraz wagę dobrych relacji łączących członków rodziny.
 
Wszyscy rodzice otrzymali materiały i poradniki, dzięki którym będą mogli znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących i trudnych tematów związanych z rozwojem dziecka. Rodzice chętnie zadawali pytania i brali udział w dyskusji.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON