Aktualności

Prace w obszarze architektonicznym zostały zakończone

Trwa realizacja projektu podniesienia jakości edukacji i włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej, dofinansowanego ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W szkołach wykonano już większość twardych działań w obszarze architektonicznym, w tym adaptację pomieszczeń biblioteki, stołówki, świetlicy, szatni, sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, a także dostosowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Do zamontowania pozostała winda.
czytaj dalej

W Dostępnej Szkole wyrównujemy szanse

Realizowane w ramach projektu zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów pracujących w wolniejszym tempie oraz mających trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Mają zwiększyć ich szanse edukacyjne, zapewnić odpowiednie warunki do rozwijania indywidualnego potencjału tak, aby w przyszłości umożliwić uczniom pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
czytaj dalej

Ucz się języków!

Dlaczego warto uczyć się języka obcego? Nauka nowego języka poszerza horyzonty i pomaga zbudować pewność siebie. Nauka języka to dobry trening dla mózgu. Mówiąc w kliku językach, możesz mieszkać i pracować w różnych krajach.
czytaj dalej

Dostępna Szkoła bez agresji

Szprotawskie szkoły podstawowe biorące udział w projekcie „Dostępna szkoła” realizują zajęcia dla uczniów z klas I-III i IV-VIII o charakterze terapeutycznym mające na celu eliminowanie agresji oraz budowanie właściwych relacji z rówieśnikami.
czytaj dalej

Psycholog i pedagog w dostępnej szkole

W szkołach podstawowych nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem trwa realizacja projektu opiewającego na kwotę 1,6 mln zł, dofinansowanego z POWER 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Standard 1.4.9 realizowany jest przez pedagogów i psychologów szkolnych.
czytaj dalej

Z historią i geografią za pan brat

Szkoły Podstawowe nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem realizują miękkie działania edukacyjno- społeczne, które mają wesprzeć rozwój dziecka w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
czytaj dalej

Szprotawa przyjazna niepełnosprawnym. Realizacja projektu dostępności szprotawskich szkół

Trwa realizacja projektu podniesienia jakości edukacji i włączenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. Cele te realizowane są poprzez likwidację barier architektonicznych, wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt i rozwiązania techniczne, a także podniesienie kompetencji nauczycieli oraz specjalistów szkolnych.
czytaj dalej

Dostępne Szkoły w Szprotawie

W szprotawskiej Jedynce i szkole w Długiem realizowany jest projekt, dzięki któremu uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą w indywidualnym tempie rozwijać własne zdolności,  zainteresowania i talenty. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój.
czytaj dalej

Przecieramy szlaki. Edukacja bez barier dla wszystkich

Szkoły podstawowe nr 1 w Szprotawie oraz Długiem realizują projekt poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania opiewające na kwotę 1,6 mln zł, dofinansowane są z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu wynosi 1,3 mln zł!
czytaj dalej

Dostępna szkoła. Postęp prac w SP 1 w Szprotawie

Szprotawska Jedynka wdraża rozwiązania architektoniczne i edukacyjne w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.  Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
czytaj dalej
1 2 3 4

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON