Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 
 
Nazwa zadania
Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w Gminie Szprotawa.
 
Cel zadania
Kompleksowe zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym do obiektów szkół podstawowych Gminy Szprotawa poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej. 
 
Krótki opis zadania
Przedmiotem projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im dostęp do obiektów szkolnych i sportowych zlokalizowanych na terenach sześciu szkół podstawowych, dla którym Gmina Szprotawa jest organem prowadzącym.   
 
Zakres rzeczowy zadania
W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące prace budowlane:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie – remont wejścia głównego, wymiana drzwi wejściowych od strony północnej, adaptacja istniejącego sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, remont istniejących dróg i placów, zakup schodołazu.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie – remont wejścia do szatni, adaptacja pomieszczenia magazynu na WC dla niepełnosprawnych, remont korytarza, remont istniejących dróg i placów, zakup schodołazu.
 • Szkoła Podstawowa w Wiechlicach – remont wejść głównych do budynku A i C, podjazd dla niepełnosprawnych, remont wejścia B, adaptacja istniejącego sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, remont istniejących dróg i placów.
 • Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym – remont istniejących dróg i placów.
 • Szkoła Podstawowa w Długiem – remont wejścia głównego, adaptacja istniejących sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych, remont istniejących dróg i placów, zakup schodołazu.
 • Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach – remont wejścia głównego, podjazd dla niepełnosprawnych, remont istniejących dróg i placów. 
Finansowanie zadania
Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr ROPS.IV.63.5.2020, zawartej 27.04.2021 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Całkowita wartość zadania: 1.845.044,51 zł, w tym wartość robót budowlanych: 1.827.974,51 zł;
Wartość dofinansowania (do robót budowlanych): 913.987,25  zł;
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa) 931.057,26 zł, w tym dotyczący robót budowlanych: 913.987,26 zł.
 
Harmonogram
Przewidywany termin zakończenia zadania: 30 listopada 2021 r. 
 
Planowane efekty               
Projekt zlikwiduje bariery architektoniczne w szkołach podstawowych Gminy Szprotawa, a tym samym przyczyni się do zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zwiększenia udziału w życiu edukacyjnym i społecznym osób niepełnosprawnych. Jednocześnie ułatwi im proces komunikowania się i zwiększy swobodę ruchu. Likwidacja barier spowoduje też sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwi wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Ponadto wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do oświatowych obiektów użyteczności publicznej w porównaniu do pozostałych mieszkańców Gminy Szprotawa.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON