Czyste Powietrze

 • 14-10-2022
 • Autor: Krzysztof Matkowski
 • drukuj

Czyste powietrze

Urząd Miejski w Szprotawie zaprasza do skorzystania z punktu konsultacyjno – informacyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze, znajdującego się w Centrum Aktywności Społecznej (Magdalenki) w Szprotawie, parter, biuro  nr 9 lub 8, tel. 68 376 05 84, czynny jest w czwartki od godz. 7:00 do 12:00 oraz w piątki od godz. 10:00 do 15:00.
 
Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Nabór do programu Czyste Powietrze nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
 
 
 
Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, tj. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie przegród budowlanych,  wymianę instalacji c.o i/ lub c.w.u; wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 
Istnieją trzy sposoby otrzymania dotacji:
 1. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOSiGW w Zielonej Górze
 2. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie z opcją prefinansowania do WFOSiGW w Zielonej Górze (tylko dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania). Więcej informacji tutaj
 3. Poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie  na częściową spłatę kredytu do WFOSiGW w Zielonej Górze. Więcej informacji: WFOSiGW
Istnieją trzy poziomy dofinansowania:
 1. podstawowy – łączna kwota dofinansowania ok. 30%. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30.000 zł. Podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł
 2. podwyższony  – łączna kwota dofinansowania ok 60%. Maksymalna kwota dofinansowania 37.000 zł. Podwyższone dofinansowanie (do 60%) adresowane dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 1.564 zł lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 2.189 zł
 3. najwyższy – łączna kwota do łączna kwota dofinansowania ok 90%. Maksymalna kwota dofinansowania 69.000 zł . Podwyższone dofinansowanie (do 90%) adresowane dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 900 zł  lub dla gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1260 zł lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców Gminy Szprotawa wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez przedsięwzięć – stan na 30.09.2022 r.
 
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych
umów o
dofinansowanie
Liczba
zrealizowanych
przedsięwzięć
Sumaryczna kwota
wypłaconych dot.
218
189
140
1 750 604,69 zł
 
Więcej informacji:  https://czystepowietrze.gov.pl/
 
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: dokument potwierdzający prawo własności budynku, np. akt notarialny (w przypadku braku numeru  księgi wieczystej), audyt energetyczny – jeśli został wykonany i na jego podstawie opracowano projekt modernizacji, na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające płatność, wnioski o płatność z protokołem. Ponadto do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania potrzebne jest  zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, wydawane przez OPS w Szprotawie, ul. Żagańska 6.
Istnieje również możliwość wizyty osobistej pracownika w domu, podczas której oceniane będzie obecne źródło ciepła oraz przeprowadzona zostanie wstępna analiza budynku pod kątem termomodernizacji.

SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w programie  Czyste Powietrze, które odbędzie się w czwartek, 29 września br., o godz. 16.00, w Centrum Aktywności Społecznej (dawny klasztor magdalenek), przy Pl. Kościelnym 2, w sali konferencyjnej - II piętro (sala nr 201).
czytaj dalej

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Można otrzymać 50% dotacji przed inwestycją !

Możliwość prefinansowania, czyli wypłaty pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji, wynoszącej do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji.
czytaj dalej

Dyżur punktu konsultacyjno – informacyjnego Czyste Powietrze

Z uwagi na  dzień ustawowo wolny od pracy - Boże Ciało, dyżur punktu konsultacyjno – informacyjnego Czyste Powietrze zostanie przesunięty na środę, 15.06.2022, od godz. 7:00 do 12:00.
czytaj dalej

SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się we wtorek 31 maja br. o godz. 18:00, w Centrum Aktywności Społecznej (dawny klasztor) przy Pl. Kościelnym 2, w sali konferencyjnej - II piętro (sala nr 201).
czytaj dalej

SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w piątek 20 maja br. o godz. 16:00, w Centrum Aktywności Społecznej (dawny klasztor) przy Pl. Kościelnym 2, w sali konferencyjnej - II piętro (sala nr 201).
czytaj dalej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE- spotkanie informacyjne

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w piątek 22 kwietnia br., o godz. 16:00 w Centrum Aktywności Społecznej (dawny klasztor) przy Pl. Kościelnym 2, w sali konferencyjnej - II piętro (sala nr 201).
Jednocześnie przypominamy o dyżurach gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Punkt jest czynny w czwartki, w godz. 7.00 - 12.00 i piątki,  w godz. 10.00-15.00, tel. 68 376 0584, e-mail: e-mail
 
Istnieje również możliwość wizyty osobistej pracownika w domu, podczas której oceniane będzie obecne źródło ciepła oraz przeprowadzona zostanie wstępna analiza budynku pod kątem termomodernizacji. 

Spotkanie w sprawie programu czyste powietrze

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w piątek, 11 marca br., o godz. 16.00, w Centrum Aktywności Społecznej (dawne Magdalenki), Pl. Kościelny 2, w sali konferencyjnej - II piętro (sala nr 201). Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.
czytaj dalej

Program Czyste Powietrze 2022. Nawet 69 tys. zł dotacji na wymianę starego kopciucha

Realizowany w naszej gminie program Czyste Powietrze ma na celu likwidację starych pieców węglowych i zachęcenie do termomodernizacji domów. W 2022 ruszyła III część programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych i nowymi, łatwiejszymi zasadami. SPRAWDŹ!
czytaj dalej

Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w środę 15 grudnia br. o godz. 15:20, w Centrum Aktywności Społecznej (dawny klasztor) przy Pl. Kościelnym 2, w sali konferencyjnej - II piętro (sala nr 201). Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON