Aktualności

  • 19-05-2017

Pamiętajmy o opłacie

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że w środę, 31 maja br.  upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2017 roku.
Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie do godz. 13.30 lub przelewem na konto bankowe nr 80 10205402 0000 0502 0267 2277 (liczy się data stempla). 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją