Aktualności

  • 11-03-2016

Dzień Sołtysa

Sołtysi, rady sołeckie oraz rady osiedlowe tworzą pierwszy szczebel samorządu lokalnego. Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za rzetelne i aktywne wypełnianie obowiązków na rzecz sołectw należących do naszej gminy.
Państwa aktywność znacząco przyczynia się do podniesienia poziomu życia na wsi. Starania o inwestycje, których celem jest wyższy standard miejsc integracji sprawia, że najmłodsze pokolenie zyskuje możliwość bezpiecznej zabawy, młodzież będzie mogła z powodzeniem rozwijać swoje pasje, a starsi mieszkańcy będą mieli jeszcze więcej okazji do spotkań.
Dziękuję za trud i podejmowane wysiłki. Cieszę się, że razem możemy pracować po to, aby w naszej gminie żyło się coraz lepiej.
Życzę Państwu satysfakcji płynącej z podejmowania wyzwań, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, dużo powodów do radości oraz wszelkiej pomyślności.
 
Józef Rubacha
Burmistrz Szprotawy 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją