Aktualności

  • 21-03-2016

Program 500 + w Gminie Szprotawa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach „Programu 500+” wydawane będą od 17.03.2016 r. w OPS przy ul. Krasińskiego 23, w OPS przy ul. Sienkiewicza 5 oraz w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta.
 
Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 01.04.2016 r. w OPS przy ul. Krasińskiego 23. Informacje dotyczące „Programu 500+” zamieszczone są również na stronie internetowej www.ops-szprotawa.pl w zakładce Rodzina 500 +
Ponadto wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych tel: 68 376 32 30, 68 376 12 69

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją