Aktualności

  • 22-03-2016

Głośna próba syren alarmowych

24 marca 2016 r. w godzinach  od 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowych. Nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.
Nadawane będą sygnały:
  • "Ogłoszenie alarmu" -  modulowany dźwięk syren, trwający 3 min.
  • "Odwołanie alarmu" – ciągły dźwięk syren, trwający 3 min.
Nadawanie sygnałów alarmowych ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemu do działania, weryfikację i doskonalenie procedur, a także kształcenie nawyków mieszkańców gminy w zakresie utrwalania rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją