Aktualności

  • 24-03-2016

Nie będzie więcej zmian w projekcie

18 marca br. zostały wprowadzone ostatnie zmiany do projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
 
Aneks do umowy o dofinansowanie zawarty z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dotyczył zmniejszenia wartości projektu do  kwoty 101.592.178,14zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w okresie realizacji projektu oraz zwiększenia luki finansowej z 75,58% do 77,43% skutkującej wzrostem realnego dofinansowania o ok. 1,2 mln w stosunku do tego jaki gmina uzyskałaby przed tą zmianą. Jednocześnie wydłużony został termin rzeczowej i finansowej realizacji projektu do 31.03.br. Zmianie uległy również wskaźniki produktu i rezultatu. Natomiast bez zmian pozostał termin uzyskania efektu ekologicznego w postaci 10 670 osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Termin jego osiągnięcia przypada na sierpień br.
Przypomnijmy, że w ramach kilkuletniej inwestycji gmina wybudowała nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Wiechlicach, rozbudowała Stację Uzdatniania Wody w Szprotawie oraz wykonała ponad 74 km sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją