Aktualności

  • 14-09-2017

Uwaga przedsiębiorcy

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że w terminie ustawowym do 30 września 2017 r. (sobota) należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2017 roku.
Wpłaty należnej opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie najpóźniej do dnia 29 września br. (piątek), do godz. 13.30 lub przelewem na konto bankowe nr 80 10205402 0000 0502 0267 2277 (liczy się data stempla).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją