Aktualności

  • 31-03-2016

Nowe nasadzenia na placu koło Ratusza

Informujemy Państwa, że drzewa rosnące na placu przed Urzędem Miejskim zostały porażone przez patogen z rodzaju chorób grzybowych. Pomimo wykonywanych oprysków chemicznych nie udało się zatrzymać rozwoju choroby. Drzewa są obumierające i cały zieleniec wygląda bardzo  nieestetycznie. Dlatego został wystosowany wniosek do Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze o wydanie zezwolenia Gminie Szprotawa na usunięcie dwunastu świerków.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji planujemy usunąć chore drzewa i dokonać nowe nasadzenia drzew i krzewów różnych gatunków. Nowe nasadzenia będą w ten sposób zaprojektowane, aby o każdej porze roku plac koła ratusza wyglądał kolorowo i przybierał aspekty różnych pór roku. Drzewa i krzewy planowane do nasadzenia to miedzy innymi: cyprysiki, żywotniki, kosodrzewiny, głogi, lipy miejskie, klony palmowe, magnolie, berberysy, jałowce płożące. Nie zabraknie również różnych gatunków kwiatów wieloletnich.   
W przypadku uwag bądź sugestii z Państwa strony prosimy o przesyłanie na adres: e-mail w temacie wpisując "Nowe nasadzenia na placu koło ratusza".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją