Aktualności

  • 01-04-2016

Działania na rzecz rozwoju gminy

Działania na rzecz rozwoju gminy realizowane w okresie pomiędzy 26 lutego a 30 marca 2016 r. omówił Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha podczas sesji Rady Miejskiej w Szprotawie, która odbyła się w czwartek, 31 marca 2016 r.
W sprawozdaniu m.in. o spotkaniu Rady Gospodarczej, wyborach członków do Rady DPP II Kadencji oraz największej inwestycji "Kompleksowym rozwiązaniu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szprotawa"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją