Aktualności

  • 28-09-2017

Rozstrzygnięcie konkursu

25 września 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją