Aktualności

  • 11-10-2017

Uchwały dla trzeciego sektora – skonsultuj!

Burmistrz Szprotawy ogłosił adresowane do organizacji pozarządowych  konsultacje przepisów prawa miejscowego, które potrwają od 11 do 18 października 2017 r.
Przedmiotem konsultacji są projekty dwóch uchwał gminnych, w sprawie:
 
Konsultacje polegają na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot trzeciego sektora, pisemnej opinii o projekcie konsultowanego aktu prawa miejscowego, wyrażonej na formularzu konsultacji.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w ogłoszeniu Burmistrza Szprotawy.
 
Obydwa projekty zostały już wstępnie skonsultowane z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego. Rada zaopiniowała, by w Programie współpracy na rok 2018 ująć dodatkowe zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. organizację Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Burmistrz Józef Rubacha zaakceptował wniosek, wpisując do projektu uchwały nowe zadanie.
 
6 października br. zorganizowane zostało otwarte spotkanie przedstawicieli gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na którym omówiono szczegółowo projekty obu dokumentów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Spotkanie z organizacjami 6.10.2017

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją