Aktualności

  • 03-11-2017

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
Ogłoszenie do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją