Aktualności

  • 10-11-2017

Konsultacje Strategii Aktywności Lokalnej Seniorów

Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do udziału w konsultacjach dokumentu Strategii Aktywności Lokalnej Seniorów na lata 2018- 2023, które będą trwały do 21 listopada 2017 r.
Strategia jest dokumentem określającym generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju na rzecz Seniorów oraz przedstawiającym metody i narzędzia wdrożeniowe, a jej zapisy stanowią wyznaczniki decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz Seniorów. Dokument strategii przyczyni się między innymi do pozyskiwania środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych). 
Lokalna Strategia Aktywności Lokalnej Seniorów na lata 2018-2023 została opracowana w ramach realizacji projektu pn. „Zaradni Seniorzy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z różnymi przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób starszych  jak również z samymi seniorami z Gminy Szprotawa, co ma na celu:
  • wypracowanie kierunków działań odpowiadających oczekiwaniom Seniorów z Gminy Szprotawa,
  • uświadomienie uczestników, iż strategia jest podstawą koordynacji działań różnych podmiotów tak, aby nawzajem się uzupełniały i zapewniały efekt współpracy.
Dlatego ważne jest, aby w procesie konsultacji strategii dla Seniorów z Gminy Szprotawa uczestniczyli przedstawiciele różnych podmiotów w szczególności przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów, lokalni liderzy, Seniorzy.
 
Dokument Strategii Aktywności Lokalnej Seniorów na lata 2018- 2023 do pobrania.
Wszelkie uwagi, sugestie należy kierować do Pani Zenony Piwtorak na adres e-mail lub pod nr tel. 667 439 128.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją