Aktualności

  • 27-11-2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

27 listopada 2017 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szprotawa.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie prowadzenia żłobka”.
Ogłoszenie i wszelkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są na stronie BIP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją