Aktualności

  • 07-04-2016

Konkurs ofert rozstrzygnięty

4 kwietnia 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Zarządzenie Nr 0050/13/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 11 lutego 2016 r.) oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie Nr 0050/13/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 11 lutego 2016 r.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją