Aktualności

  • 11-04-2016

Najlepszy ślusarz

W czwartek, 14 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie odbędzie się XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej. 
Jak co roku patronat nad konkursem objął Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych kształcących się na kierunkach mechanicznych, np. ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, mechanik precyzyjny, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Tematyka konkursu obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie podstawy kształcenia z przedmiotów zawodowych poszerzonych o literaturę zawodową. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  • I etap –  wewnątrzszkolny ( marzec 2016 r.)
  • II etap –  wojewódzki (14 kwietnia 2016 r.) w Zespole Szkół Zawodowychim. St. Staszica w Szprotawie, ul. Koszarowa 10.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją