Aktualności

  • 04-01-2018

Rozstrzygnięcie konkursu OPS

3 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją