Aktualności

  • 13-04-2016

Zrewitalizujmy Szprotawę – twój głos jest ważny!

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji to jedne z pierwszych działań jakie gmina musi podjąć, aby przystąpić do rewitalizacji miasta Szprotawy.       
Burmistrz Szprotawy informuje o rozpoczęciu i zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa oraz określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa.
 
Konsultacje odbędą się w dniach od 20.04.2016r do 20.05.2016r. w sposób określony w ogłoszeniu. Podczas konsultacji będzie można wyrazić swoje opinie, a także wnieść uwagi i zastrzeżenia do przygotowanych projektów dokumentów.
 
Pamiętajmy! Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją