Aktualności

  • 15-04-2016

Nadzwyczajna sesja RM

We wtorek, 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  3. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją