Aktualności

  • 15-04-2016

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

19 kwietnia 2016 r., o godz. 16.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Szprotawie. 
Tematem posiedzenia będzie: 
  1. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją