Aktualności

  • 03-02-2016

Mikrodotacje dla sektora pozarządowego

Ruszyła trzecia edycja projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. Nabór potrwa od 1 lutego do 2 marca 2016 roku.
Program jest odpowiedzią na konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski na realizacją zadań należy składać od 1 lutego do 2 marca 2016 r., w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, pok. 111 lub drogą pocztową na adres: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Zacisze 17, 65 – 775 Zielona Góra, z dopiskiem Konkurs TRAMPOLINA, w terminie jak wyżej (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły projektu, m.in. cele projektu, kryteria naboru, kwoty dofinansowania zawarte zostały w REGULAMINIE.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki