Aktualności

  • 18-04-2016

Kolorowe wędrówki

Dnia 13 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół „Od Kopernika do Korczaka” w Szprotawie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego: pt. „Turystyka, poznawanie i popularyzacja walorów turystycznych polskich Sudetów – edukacja turystyczna dzieci i młodzieży połączona z profilaktyką uzależnień”, z terminem realizacji zadania w okresie 26.05 – 28.05.2016 r.
Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25 kwietnia br. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Szprotawa, pod adresem: 67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45 lub pocztą elektroniczną na adres: d~.~hejnosz~@~szprotawa~-~um~.~pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją