Aktualności

 • 25-04-2016

O posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

W dniach od 26 do 28 kwietnia 2016 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
KOMISJA ROLNICTWA – 26 KWIETNIA 2016 ROKU (WTOREK) O GODZINIE 12.00
MIEJSCE POSIEDZENIA - ŚWIETLICA WIEJSKA W DZIKOWICACH


Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok w Gminie Szprotawa, wynikająca z obowiązku ustawowego.
 2. Realizacja programów pomocowych prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sferze rolniczej działalności w Gminie Szprotawa.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.  
 
KOMISJA REWIZYJNA- 27 KWIETNIA 2016 ROKU (ŚRODA) O GODZINIE 12.30
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Zatwierdzenie protokołu z kontroli.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA GOSPODARKI – 28 KWIETNIA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok w Gminie Szprotawa, wynikająca z obowiązku ustawowego.
 2. Informacja o stanie dróg gminnych po okresie zimowym.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.   
KOMISJA BUDŻETU– 28 KWIETNIA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.30
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY


Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Zakres umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za rok 2015.
 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.  
KOMISJA SPOŁECZNA– 29 KWIETNIA 2016 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 13.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2015 rok dla Gminy Szprotawa.
 2. Informacja o działalności Szprotawskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie za 2015 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją