Aktualności

  • 03-07-2018

Poznanie polsko-niemieckich tradycji dożynkowych- 26 sierpnia

W niedzielę, 26 sierpnia br., na Błoniach Szprotawskich, przy ulicy 3-go Maja, odbędzie się polsko- niemieckie Święto Plonów. Zapraszamy lokalnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych do zaprezentowania swojej twórczości.
    
 
Tradycyjnie, dożynki rozpoczną się dziękczynną mszą św., która zostanie odprawiona w kościele pw. WNMP w Szprotawie. Po nabożeństwie delegacje sołeckie z wieńcami, władze samorządowe gminy oraz zaproszeni goście z Polski i Niemiec przejdą korowodem na Błonia Szprotawskie przy ulicy 3-go Maja, gdzie będzie miała miejsce dalsza część uroczystości.
 
Dożynki są doskonałą okazją do zaprezentowania się lokalnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych, których serdecznie zapraszamy do wystawienia się podczas imprezy.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy, e-mail, tel. 68 376 0772, 68 376 1125.
 
Projekt Poznanie polsko-niemieckich tradycji dożynkowych jest współfinansowany z programu Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją