Aktualności

  • 12-07-2018

Trening zawodowy WINDY

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA, w ramach programu reintegracji zawodowej, zorganizowało trening zawodowy dla osób objętych projektem pn. „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”.
Uczestnicy programu wykonywali prace na chodniku w parku przy ulicy Ogrodowej. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie i Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA. Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały wyłącznie ze źródeł zewnętrznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją