Aktualności

  • 07-09-2018

Statuetka „Lodołamacz 2018” trafiła do Szprotawskiego ZAZu!

5 września br., we Wrocławiu odbyła się XIII Regionalna Gala Lodołamaczy 2018. Pierwsze miejsce, w kategorii zatrudnienie chronione, przyznano Szprotawskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej za szczególną wrażliwość  społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Zdaniem Kapituły Konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego działalność Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.Otrzymanie statuetki „Lodołamacz 2018” stanowi duże wyróżnienie dla zakładu, a tym samym  dla Gminy Szprotawa.  
 
Przypomnijmy!
Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem, w którym 21 osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie i objętych zostało opieką rehabilitacyjną. Głównym celem placówki jest aktywizacja zawodowa poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji niepełnosprawnych pracowników w sferze społecznej i zdrowotnej. Z wypracowanych środków zakład finansuje pracownikom udział w życiu społeczno-kulturalnym. Wszystko po to, aby w jak największym stopniu przygotować ich, z czasem, do podjęcia pracy na otwartym rynku oraz usamodzielnienia się w codziennym życiu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją